نمایش دادن همه 46 نتیجه

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 49a اچ پی

28,000 تومان

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 55a اچ پی

42,000 تومان

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 78a اچ پی

28,000 تومان

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 85a اچ پی

28,000 تومان

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 83a اچ پی

28,000 تومان

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 79a اچ پی

28,000 تومان

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 90a اچ پی

32,000 تومان

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 53a اچ پی

28,000 تومان

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 05a اچ پی

28,000 تومان

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 87a اچ پی

49,000 تومان

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 81a اچ پی

65,000 تومان

خرید و قیمت فوم (فوم رول) کارتریج سامسونگ samsung

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج 1710 سامسونگ

46,000 تومان

خرید و قیمت فوم (فوم رول) کارتریج سامسونگ samsung

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج 116 سامسونگ

38,000 تومان

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 64a اچ پی

65,000 تومان

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 44a اچ پی

36,000 تومان

خرید و قیمت فوم (فوم رول) کارتریج سامسونگ samsung

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج SCX-4521 سامسونگ

58,000 تومان

خرید و قیمت فوم (فوم رول) کارتریج سامسونگ samsung

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج SCX-4216 سامسونگ

46,000 تومان

خرید و قیمت فوم (فوم رول) کارتریج سامسونگ samsung

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج 4200 سامسونگ

46,000 تومان

خرید و قیمت فوم (فوم رول) کارتریج سامسونگ samsung

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج 4100 سامسونگ

46,000 تومان

خرید و قیمت فوم (فوم رول) کارتریج سامسونگ samsung

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج 2850 سامسونگ

46,000 تومان

خرید و قیمت فوم (فوم رول) کارتریج سامسونگ samsung

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج 2010 سامسونگ

46,000 تومان

خرید و قیمت فوم (فوم رول) کارتریج سامسونگ samsung

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج 1610 سامسونگ

46,000 تومان

خرید و قیمت فوم (فوم رول) کارتریج سامسونگ samsung

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج 209 سامسونگ

46,000 تومان

خرید و قیمت فوم (فوم رول) کارتریج سامسونگ samsung

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج 205 سامسونگ

46,000 تومان

خرید و قیمت فوم (فوم رول) کارتریج سامسونگ samsung

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج 119 سامسونگ

خرید و قیمت فوم (فوم رول) کارتریج سامسونگ samsung

فوم رول سامسونگ Samsung 119

46,000 تومان

خرید و قیمت فوم (فوم رول) کارتریج سامسونگ samsung

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج 117 سامسونگ

46,000 تومان

خرید و قیمت فوم (فوم رول) کارتریج سامسونگ samsung

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج 111 سامسونگ

51,000 تومان

خرید و قیمت فوم (فوم رول) کارتریج سامسونگ samsung

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج 109 سامسونگ

46,000 تومان

خرید و قیمت فوم (فوم رول) کارتریج سامسونگ samsung

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج 108 سامسونگ

46,000 تومان

خرید و قیمت فوم (فوم رول) کارتریج سامسونگ samsung

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج 105 سامسونگ

45,000 تومان

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 42a اچ پی

40,000 تومان

خرید و قیمت فوم (فوم رول) کارتریج سامسونگ samsung

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج 104 سامسونگ

46,000 تومان

خرید و قیمت فوم (فوم رول) کارتریج سامسونگ samsung

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج 103 سامسونگ

46,000 تومان

خرید و قیمت فوم (فوم رول) کارتریج سامسونگ samsung

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج 101 سامسونگ

49,000 تومان

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 93a اچ پی

82,000 تومان

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 80a اچ پی

28,000 تومان

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 51a اچ پی

42,000 تومان

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 36a اچ پی

28,000 تومان

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 35a اچ پی

28,000 تومان

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 29a اچ پی

68,000 تومان

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 15a اچ پی

28,000 تومان

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 14a اچ پی

107,000 تومان

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 13a اچ پی

28,000 تومان

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 12a اچ پی

28,000 تومان

خرید و قیمت فوم کارتریج اچ پی hp (فوم رول کارتریج اچ پی)

خرید و قیمت فوم (فوم رولر) کارتریج hp 11a اچ پی

33,000 تومان

فوم رول کارتریج انواع پرینتر های لیزری |خرید و قیمت|

با سلام و خوش آمدید به سایت تونرکاران، جایی که می‌توانید به راحتی و با قیمت مناسب فوم کارتریج مورد نیاز خود را بخرید. فوم کارتریج، یکی از قطعات حیاتی در چاپگرهای لیزری است که وظیفه تمیز کردن ضایعات باقیمانده بر روی درام را بر عهده دارد. در ادامه با معرفی فوم کارتریج، انواع آن و قیمت مناسب آن در سایت تونرکاران آشنا خواهید شد.

فوم کارتریج (فوم رول) چیست؟

فوم رول کارتریج یکی از قطعات کارتریج لیزری است که به صورت رول تولید می‌شود. این قطعه از جنس لاستیک یا نمد ساخته شده است و مسئولیت تمیز کردن ضایعات باقیمانده بر روی درام را بعد از چسبیده شدن تونر روی کاغذ بر عهده دارد. این قطعه حساسیت بالایی دارد و لازم است با دقت و مراقبت به کار رود. در غیر این صورت، ممکن است کیفیت چاپ کاهش یابد و نتایج مطلوبی به دست نیاید.

تفاوت مگنت با فوم رول در کارتریج

رول مگنت با فوم رول در ظاهر بسیار شبیه هم هستند. اما رول مگنت کارتریج، یک میله استوانه‌ای شکل با خاصیت آهن ربایی است که در مخزن اصلی کارتریج قرار می‌گیرد. وظیفه‌ی مگنت، جذب تونر به خودش است و در هنگام چاپ، پودر را از سطح مگنت به سطح درام منتقل می‌کند. این دو قطعه با همکاری میانه‌ای کامل و عملکردی موثر، چاپ با کیفیتی را برای شما فراهم می‌کنند.

علائم خرابی فوم رول کارتریج

برخی علائم خرابی فوم رول کارتریج شامل سیاه شدن کامل کاغذ پس از چاپ و تکرار کلمات در چاپتان و سپس کمرنگ شدن آن‌ها می‌شود.

اگر اینگونه مشکلات را تجربه می‌کنید، باید بدانید که فوم رول کارتریج شما نیاز به تعویض یا تعمیر دارد. بهتر است در چنین مواقعی، بلافاصله اقدام به خرید فوم کارتریج مناسب نمایید.

انواع فوم کارتریج

در سایت تونرکاران، ما انواع مختلفی از فوم کارتریج را ارائه می‌دهیم تا متناسب با نیازهای شما عزیزان، بهترین گزینه را انتخاب کنید. انواع فوم کارتریج شامل:

فوم کارتریج اچ پی (HP)

فوم کارتریج اچ پی رنگی (HP)

فوم رول کارتریج سامسونگ (Samsung)

فوم رول کارتریج کانن (Canon)

هر یک از این انواع، با کیفیت و قابلیت بالایی تولید شده‌اند تا به نیازهای مختلف کاربران پاسخ دهند.

خرید فوم کارتریج

آیا به دنبال خرید فوم کارتریج با کیفیت و قیمت مناسب هستید؟ در سایت تونرکاران، می‌توانید به راحتی و با چند کلیک ساده فوم کارتریج مورد نظر خود را سفارش دهید. خرید آنلاین و اینترنتی فوم کارتریج پرینتر در سایت ما بسیار ساده است و شما می‌توانید با اطمینان کامل از کیفیت و قابلیت عملکرد فوم کارتریج خود اطمینان حاصل کنید.

قیمت فوم رول کارتریج

در سایت تونرکاران، ما همواره تلاش می‌کنیم تا قیمتی را منصفانه و مناسب برای محصولاتمان اعلام کنیم. قیمت فوم رول کارتریج نیز به همین ترتیب تعیین می‌شود. با ما همراه باشید و از قیمت مناسب فوم کارتریج در سایت تونرکاران بهره‌مند شوید.

فوم رول کارتریج اصلی و اورجینال در سایت تونرکاران

در سایت تونرکاران، تنها از فوم کارتریج‌های اصلی و اورجینال استفاده می‌کنیم. این به این معناست که شما مشتریان عزیز می‌توانید از کیفیت بالا و عمر طولانی فوم کارتریج‌های ما بهره‌برداری کنید. با تهیه فوم رول کارتریج از سایت تونرکاران، اطمینان داشته باشید که بهترین راهکار را برای نیازهای چاپ خود پیدا کرده‌اید.

مشخصات فوم رول کارتریج چاپگرهای لیزری

فوم رول کارتریج‌های ما با استفاده از جنس لاستیک یا نمد با کیفیت بالا تولید می‌شوند. این قطعات دارای حساسیت بالایی هستند و نیازمند استفاده و مراقبت دقیق هستند. با توجه به طراحی و مشخصات فنی متناسب، فوم رول کارتریج‌های ما توانسته‌اند رضایتمندی بالایی در بین کاربران خود کسب کنند.

کلام آخر

با انتخاب سایت تونرکاران برای خرید فوم کارتریج، بهترین گزینه را برای نیازهای چاپ خود انتخاب کرده‌اید. از فوم کارتریج اصلی و اورجینال در سایت ما بهره‌برداری کنید و لذت چاپ با کیفیت را تجربه کنید. در سایت تونرکاران، خرید آنلاین و اینترنتی فوم کارتریج بسیار ساده است و شما با قیمت مناسبی، بهترین گزینه را برای خرید خود خواهید داشت.